Tư vấn

Vấn đề Trao đổi link liên kết

Buôn có bạn, bán có phường. Chúng ta thiết kế website để mọi người cùng biết đến hửu ích của chúng ta. Sự trao đổi liên kết giữa các website liên quan cần được khuyến khích, có như thế, tri thức nhân loại mới nhanh chóng được phát triển, và chả ai có thể ngăn cấm chúng ta điều này, và Google hiểu rõ điều đó.

Google cần chúng ta, chúng ta cần Google. Vấn đề ở đây là chúng ta hoạch định một chiến lược tối ưu hoá hợp lý để tăng các đường link hửu ích. Dù thế nào đi nữa, Google luôn đánh giá cao site bạn được Yahoo! Dir và DMOZ đưa vào, và việc Paid link( mua bán link) đã được Google liệt vào danh sách đen, thì cuộc chơi với các link giới thiệu uy tín ngày càng công bằng hơn cho các webmaster.

Nếu Google chỉ tin tưởng vào sự giới thiệu đến nó của website bạn mà không đặt câu hỏi một website ấy như thế nào, thì Google đã nhanh chóng bị đào thải. Google. Tất cả chúng ta đều muốn website của mình luôn là dẩn đầu trên các kết quả tìm kiếm của Google, càng nhiều càng tốt.

Không ngạc nhiên về điều đó , nếu Google chỉ sử dụng những gì chúng ta tự nói về mình như sự đánh giá của nó về lợi ích có thể của một site đến một trong những người sử dụng của Google, thì chẳng mấy chốc trang kết qủa tìm kiếm Google sẽ nhanh chóng đầy những dữ liệu spam. Hoạt động xâm lấn hiện nay của các website rác nhằm chiếm dụng từ khóa là lời kết cho điều này -chỉ vì chúng ta thành thực không có nghĩa Google có thể dựa vào mọi người.

Từ lúc bắt đầu, Google biết rằng các website không thể tin tưởng hoàn toàn được- đúng vậy , Google không tin bạn- và nỗ lực của nó để trung hoà khuynh hướng này là một trong những nguyên nhân chủ yếu nó đạt tới một vị trí vững chắc trong suy nghĩ về website tìm kiếm thông tin của chúng ta hiện này.

Ngược về năm 1998. Google sáng tạo nên một hệ thống có liên quan giống như PageRank , mà trong mẫu đơn giản nhất của nó đánh giá số lượng của các link thứ ba - ví dụ link của các site bên ngoài sự tác động trực tiếp của bạn- nó tìm đến site mà không xem xét . Mỗi site hay trang đích thường được phân ra một gía trị PageRank(PR) nơi những link như thế được tìm thấy.

Hệ thống PR của Google chỉ đếm những trang xác thực - nó phải tìm một sự đánh gía từ khoá cơ bản trong (X)HTML dưới góc nhìn của nhà dịch vụ thứ ba ; Thêm vào đó ,Google đặt niềm tin vào những site cốt lõi và dựa vào thuật toán của nó để đặt niềm tin này lên các site được liên kết với chúng . Mức độ liên quan của các site đáng tin được xem như là TrustRank của Google.

Bỏ qua những danh hiệu kèm theo, thuật toán danh tiếng của Google rất phức tạp làm hơn rất nhiều việc đơn giản các link đếm(và nếu bạn muốn có nó , Sự gọt giũa độc quyền của Google đầy những chi tiết thú vị về những gì họ có thể đã thực hiện) .Chính số lượng link rất dễ tính toán; một link tồn tại trong mẫu mong muốn , hoặc không, vì vậy Google đếm khi nó tồn tại .Tuy nhiên, Tất cả các link không bằng nhau, vì vậy chất lượng link là mối quan tâm lớn nhất khi quyết định có cho phép nó để chi phối sự liên quan. Khi đánh giá chất lượng của một link, Google quan tâm trước nhất ba điều :Quyền sở hữu (ownership),Ngữ cảnh (Context) và PageRank.

Google sử dụng cách tính toán PageRank của riêng nó cho trang mà link xuất hiện , để tính PR của site hay trang đích . Thật ra ảnh hưởng mạnh mẽ của các link giữa các site và danh tiếng chung của chúng là chính ngay sự định gía danh tiếng: nó là sự hợp nhất khái niệm PR , Hilltop và phương thức TrustRank.

Context của một link là một khái niêm dễ nắm bắt; tuy nhiên sự tính toán xác thực ảnh hưởng của nó cũng phức tạp như bất kì phép tính có liên quan mà Google đã làm . Nếu nội dung của trang sau -tức là một trang với một link trên nó- là cùng vấn đề phụ thuộc như trang đích của link, thì nó càng giá trị. Sự định giá của Google về trang sau có thực sự có nội dung cùng đề tài hay không phụ thuộc hoàn toàn vào nôi dung trên trang tiếp theo có được tối ưu hoá và rõ ràng như thế nào. Giả sử nội dung rõ ràng và cùng chủ đề - tức là có từ vựng tương tự trang đích - thì mối liên quan được xác lập.

Tuy nhiên Google còn đi xa hơn : nó quan tâm đến địa điểm trước của link, trong ngữ cảnh trưc tiếp đối với những từ quanh nó.Cuối cùng , Google rất quan tâm đến Anchor text : những từ cấu thành nên chính Link. Đôi khi một link là URL mục đích , đôi khi là tên của trang đích, nhưng tốt nhất là khi nó bao gồm từ khóa của trang đích . Bối cảnh , thì là một khái niệm đơn giản nhưng tính toán thì phức tạp.

Sự định giá chất lượng link thứ ba của Google là quyền sở hữu riêng của họ. Vì ảnh hưởng của Google đã tăng , những marketer (và spammer)hoạt động ngày càng chăm chỉ để tác động một cách mạnh mẽ lên các kết quả của nó. Vì vậy Google phải hoạt động nhiều hơn bao giờ hết để phát hiện ra những nỗ lực lừa dối có chủ định này để duy trì chất lượng các kết quả như là sự tồn tại của họ. Khi định giá chất lượng một link, Google cố gắng khám phá liệu quyền sở hữu của nó có liên quan đến site đích không. Có hai cách chính: nó tìm kiếm bất kì sự liên quan về kĩ thuật có thể tồn tại gĩưa các server chứa site; bằng cách đầu tiên nhìn vào các mẫu của địa chỉ IP chủ và quyền sở hữu của các vùng. Cách này khá phức tạp, nhưng Google có đủ nhân lực và công nghệ để làm được chuyện này.

Chúng ta luôn muốn trên mổi kết quả tìm kiếm Google đều có đường link của website chúng ta và mỗi doanh nghiệp đúng luật có rất nhiều tổ chức phi pháp cạnh tranh trên cùng lĩnh vực mà họ phải cố gắng chiến thắng. Những tổ chức cố gắng đánh lừa Google một cách có hệ thống sẽ bị loại bỏ ra khỏi kết quả tìm của Google nếu bị nghi ngờ- Google không cần bằng chứng - dữ liệu của Google là của riêng, không công ty nào có quyền trong bảng index. Nếu Google cho rằng bạn xấu, bạn bị đào thải. Vì vậy những hành động lừa dối này cần được loại bỏ sớm trong suy nghĩ, cũng không dành cho tôi trong công việc với khách hàng.