Tin công nghệ

Web bằng ngôn ngữ php

Web bằng ngôn ngữ php là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở có tốc độ xử lý nhanh, mạnh nên được người dùng sử dụng yêu chuộng và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển web.Ngoài ra PHP còn được cộng đồng lập trình web trên thế giới hổ trợ và phát triển các Framework, Forum ...